Schaal je in tot internationaal erkend golfsurf lesgever

Een diploma waarmee je wereldwijd golfsurf les kan geven, een diploma uitgegeven door de ISAsurf, de internationale surfbond

Heb je interesse om surflessen te geven in het buitenland? Combineer dan je VTS golfsurf diploma met de ISA Level 1 Surf Coaching. Dankzij deze internationale erkenning is je diploma niet enkel geldig in België, maar wereldwijd.

De ISA inschaling dag zal plaatshebben op zondag 17 april van 9u00 tot 12u00. Inschrijven voor deze inschaling kan via mail naar de ISA presenter voor België.

BELANGRIJK: Enkel met een bewijs van het succesvol inschrijven voor de modules 1 tot en met 3 van de VTS initiator golfsurfen (of het reeds behalen van het VTS diploma in de voorbije jaren) contacteer je de ISA presenter voor België om je ISA certificering (= internationale geldigheid) in orde te brengen. De kost voor je ISA inschaling bedraagt €200 voor leden van WWSV(€250 voor niet-leden) en betaal je via de BSF shop. In het bedrag zit je ISA registratie als internationaal surf lesgever ($125) reeds inbegrepen.

Past deze datum in Vlaanderen niet in je agenda? Op de ISA website staan alle data over alle landen heen.

Lifesaving diploma nodig?

Buitenlandse werkgevers en organisaties kunnen naast je ISA diploma ook een “surf rescue” diploma vragen. Ook dit diploma kan je halen via WWSV & BSF in samenwerking met RedFed. Meer info vind je hier.