De Belgische Surf Federatie is onderdeel van Wind en Watersport Vlaanderen.
Lees hoe BSF en WWSV aan elkaar verbonden zijn hier

1. Algemeen

Wind en Watersport Vlaanderen (WWSV) hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.

Zoals vereist door artikel 129, 1° van de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 wil Wind & Watersport Vlaanderen (hierna: WWSV) de bezoekers van haar websites informeren over het gebruik van cookies.
Deze website is eigendom van WWSV vzw.

2. Contactgegevens

Wind & Watersport Vlaanderen vzw
Zuiderlaan, 13
9000 Gent
Rechtspersonen register: 0472215004
Nummer v/d vereniging: 155582000
Tel: +32 (0)9 243 11 20
Fax: +32 (0)9 243 11 39
E-mail: privacy@wwsv.be

3. Wat zijn cookies?

Onze website www.bsflive.be maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technologieën. Cookies zijn kleine informatiebestanden die door de internetbrowser worden opgeslagen op uw computer of mobiel apparaat als u een website bezoekt of als u gebruik maakt van een (mobiele) applicatie. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt.

4. Welke verschillende cookies bestaan er? 

Cookies kunnen zowel door WWSV zelf geplaatst worden (“first party cookies”) maar ook door derden (“third party cookies”). In dat laatste geval worden bepaalde gegevens door het gebruik van onze website aan derden verzonden.
Cookies worden soms tijdelijk geplaatst, tot u de browser afsluit (“sessie cookies”) en soms permanent, tot u ze zelf verwijdert (“persistent” cookies).

 • Functionele cookies
  Dit zijn cookies die geen persoonsgegevens registreren, maar wel noodzakelijk zijn om er voor te zorgen dat de website naar behoren functioneert, en u onze website dus op een nuttige manier kan gebruiken.
 • Analytische cookies
  Deze cookies geven ons meer inzicht in de manier waarop u onze website gebruikt, zodat wij onze website steeds beter kunnen vormgeven. Ook deze cookies bevatten geen individuele persoonsgegevens, maar houden enkel informatie op algemene schaal bij.
 • Tracking cookies
  Het gaat voornamelijk om advertentiecookies die door WWSV of derden worden geplaatst en sociale plug-ins die door derden worden geplaatst. Sociale plug-ins zijn webcomponenten die ontworpen zijn om inhoud van een externe bron te delen met een sociaal netwerk en die een zekere personalisatie van de externe website mogelijk maken. Sociale plug-ins gaan steeds uit van de betrokken derde partijen. Deze plug-ins maken het onder meer mogelijk om de inhoud van de website te delen via social media (denk bijvoorbeeld aan de ‘like- knop’ van Facebook).
 • Third Party Cookies
  Voor de cookies die derde partijen plaatsen (zie supra) alsook de mogelijke gegevens die zij daarmee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover verstrekken. Wij vervullen immers geen rol bij de verzameling en verwerking van gegevens die op basis van deze third party cookies geschieden, noch slaan we die informatie op, noch verwerken we ze.

5. Welke soorten cookies gebruikt WWSV?

Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die wij op onze websites gebruiken.

Noodzakelijke cookies (10): Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Naam Cookie Type Cookie Levensduur
CookieConsent Cookies die afkomstig zijn van Cookiebot en slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein.
(HTTP)
1 jaar
CONSENT Cookies die afkomstig zijn van YouTube en gebruikt om te detecteren of de bezoeker de marketingcategorie in de cookie-banner heeft geaccepteerd. Deze cookie is nodig voor GDPR-naleving van de website.
(HTTP)
2 jaar
ARRAffinity Gebruikt om verkeer naar de website te distribueren op verschillende servers om de responstijden te optimaliseren.
(HTTP)
Duur van de sessie
ARRAffinitySameSite Gebruikt om verkeer naar de website te distribueren op verschillende servers om de responstijden te optimaliseren.
(HTTP)
Duur van de sessie
Cookie-agreed-version Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein.
(HTTP)
99 dagen
Cookiebot-consent—marketing Gebruikt om te detecteren of de bezoeker de marketingcategorie in de cookie-banner heeft geaccepteerd. Deze cookie is nodig voor GDPR-naleving van de website.
(HTTP)
Duur van de sessie
Cookiebot-consent—necessary Gebruikt om te detecteren of de bezoeker de marketingcategorie in de cookie-banner heeft geaccepteerd. Deze cookie is nodig voor GDPR-naleving van de website.
(HTTP)
Duur van de sessie
Cookiebot-consent—preferences Gebruikt om te detecteren of de bezoeker de marketingcategorie in de cookie-banner heeft geaccepteerd. Deze cookie is nodig voor GDPR-naleving van de website.
(HTTP)
Duur van de sessie
Cookiebot-consent—statistics Gebruikt om te detecteren of de bezoeker de marketingcategorie in de cookie-banner heeft geaccepteerd. Deze cookie is nodig voor GDPR-naleving van de website.
(HTTP)
Duur van de sessie
SSESS# In afwachting.
(HTTP)
23 dagen

 

Voorkeuren (0): Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

 

Statistieken (4): Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Naam Cookie Type Cookie Levensduur
_ga: Cookies die afkomstig zijn van Google en registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
(HTTP)
2 jaar
_ga_# Verzamelt gegevens over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht, evenals data voor het eerste en meest recente bezoek. Gebruikt door Google Analytics.
(HTTP)
2 jaar
_gat Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen.
(HTTP)
1 dag
_gid Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
(HTTP)
1 dag

Marketing (13): Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Naam Cookie Type Cookie Levensduur
NID Registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. Het ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties.
(HTTP)
6 maanden
VISITOR_INFO1_LIVE Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina’s met geïntegreerde YouTube-video’s.
(HTTP)
179 dagen
YSC Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien.
(HTTP)
Duur van de sessie
yt.innertube::nextId Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien.
(HTML)
Aanhoudend
yt.innertube::requests Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien.
(HTML)
Aanhoudend
ytidb::LAST_RESULT_
ENTRY_KEY
Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video.
(HTML)
Aanhoudend
yt-remote-cast-available Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video.
(HTML)
Duur van de sessie
yt-remote-cast-installed Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video.
(HTML)
Duur van de sessie
yt-remote-connected-devices Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video.
(HTML)
Aanhoudend
yt-remote-device-id Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video.
(HTML)
Aanhoudend
yt-remote-fast-check-period Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video.
(HTML)
Duur van de sessie
yt-remote-session-app Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video.
(HTML)
Duur van de sessie
yt-remote-session-name Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video.
(HTML)
Duur van de sessie

 

6. Hoe kan u cookies uitschakelen?

U bent als bezoeker van onze website niet verplicht om cookies te aanvaarden. U kunt onze website blijven bezoeken en gebruiken, ook als u cookies heeft uitgeschakeld. Hou er wel rekening mee dat wanneer u cookies uitschakelt de grafische elementen van de website misschien zullen wijzigen, of dat u bepaalde applicaties niet of niet naar behoren zult kunnen gebruiken.

Als u niet wilt dat onze website cookies op uw computer plaatst, kunt u dit uitschakelen in uw browser via de browserinstellingen:

7. Welke rechten heeft u met betrekking tot de cookies?

Naast het uitschakelen van cookies, heeft u:

 • Recht van inzage
  U heeft het recht om ons te vragen of wij gegevens van nu verwerken, en wanneer dat het geval is, om inzage te krijgen in die gegevens.
 • Recht op rectificatie
  U heeft het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen.
 • Recht op gegevenswissing
  U heeft het recht om zonder onredelijke vertraging persoonsgegevens te laten wissen indien

  • de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor ze door WWSV werden verzameld;
  • u een gegeven instemming heeft ingetrokken;
  • u bezwaar maakt tegen de verdere verwerking;
  • de persoonsgegevens onrechtmatig door WWSV worden verwerkt;
  • dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of
  • de persoonsgegevens verzameld zouden zijn in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind ( jonger dan 13 jaar).
 • Recht op beperking van de verwerking
  U heeft het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien u de juistheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken betwist, de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet, WWSV deze gegevens niet meer nodig heeft terwijl u deze gegevens wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van WWSV zwaarder doorwegen dan die van u indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang.
 • Recht op overdraagbaarheid
  U heeft het recht ons te vragen de persoonsgegevens die wij van u hebben verkregen, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien de verwerking door WWSV berust op uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procédés wordt verricht.

8. Inbreuk in verband met uw persoonsgegevens

WWSV stelt alles in het werk om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies, misbruik of vervalsing. Indien zich toch een inbreuk zou voordoen op uw persoonsgegevens, en deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal WWSV u onverwijld op de hoogte stellen van deze inbreuk, onder voorwaarden bepaald in de AVG.

Geüpdatete versie, mei 2024