2023 wedstrijdreglement Belgische kampioenschappen golfsurfen

Download in pdf: Wedstrijdreglement Protest BKsurf 2023

Schrijf je in: https://ikwatersport.be/evenementen?q=BKsurf

1      Plaats, data en organiserende autoriteit

1.1      Protest BKsurf 2023 U14:

Organiserende club Discipline(s) Timing
O’Neill Beachclub Blankenberge U15 Shortboard Wachtperiode 3 weekends: 30 sep – 1 okt; 7-8 okt; 14-15 okt

1.2      Protest BKsurf 2022 kwalificatiewedstrijden najaar:

Locatie en organiserende instantie Discipline(s) Timing
Locatie Berria, Cantabrië, Spanje
organisatie BSF in samenwerking met de FCS (Surffederatie van Cantabrië)
U16 Shortboard
U18 Shortboard
Shortboard Open Men
Shortboard Open Women
Longboard Women
Longboard Men
Wachtperiode zondag 29 oktober tot en met vrijdag 3 november.
Aanmeldingen:
zaterdag 30 okt 16u-18u
zondag 1 nov 9u-10u
Deelnemersmeeting:
Zondag 1 nov 10u30

1.3      Protest BKsurf 2022 finales

Locatie en organiserende club Aantal deelnemers per discipline Timing
Locatie plage central Messanges, organisatie BSF Werkgroep U14 Shortboard top 8 kwalificatiewedstrijd + wildcards

U18 Shortboard top 6 kwalificatiewedstrijd + wildcards

Shortboard men top 6 kwalificatiewedstrijd + wildcards

Shortboard women top 6 kwalificatiewedstrijd + wildcards

Longboard Women top 6 kwalificatiewedstrijd + wildcards

Longboard Men top top 6 kwalificatiewedstrijd + wildcards

Masters Shortboard top 4 kwalificatiewedstrijd

Wachtperiode zondag 30 oktober tot en met donderdag 3 november.

Aanmeldingen en deelnemersmeeting op zaterdag 29 oktober.

Reserve competitie dag vrijdag 4 november 2022

1.3      De wedstrijd wordt georganiseerd door de verenigingen in bovenstaande overzichten, met technische ondersteuning van de Belgian Surf&Sup Flanders, de werkgroep golfsurfen van Wind en Watersport Vlaanderen vzw.

1.4      De timing van start van de wedstrijden, de aanmelding ter plaatse zal gegeven worden niet later dan 24u voor de start van de wedstrijd via www.bksurf.be (zie verder punt 10).

1.4.1      De locatie en timing van de verschillende disciplines kan nog gewijzigd worden en wordt ten laatste 24u voor de wedstrijd gecommuniceerd via www.BKsurf.be

2      Disciplines en Belgische titels

2.1     BELGISCH KAMPIOEN Men Shortboard open: alle boards; heren elke leeftijd.

2.2     BELGISCH KAMPIOEN Women Shortboard open: alle boards; dames elke leeftijd.

2.3     BELGISCH KAMPIOEN U14 Shortboard: alle boards; meisjes en jongens die 14 jaar zijn of jonger (= geen 15 jaar zijn op 31 december 2023)

2.4     BELGISCH KAMPIOEN U16 Shortboard: alle boards; meisjes en jongens die 16 jaar zijn of jonger (= geen 17 jaar zijn op 31 december 2023)

2.5     BELGISCH KAMPIOEN U18 Shortboard: alle boards; meisjes en jongens die 18 jaar zijn of jonger (= geen 19 jaar zijn op 31 december 2023)

2.6     BELGISCH KAMPIOEN Longboard open Men: boards 9 voet of groter gemeten over dek; heren elke leeftijd.

2.7     BELGISCH KAMPIOEN Longboard open Women: boards 9 voet of groter gemeten over dek; dames elke leeftijd.

2.8     Er moeten minimaal 8 inschrijvingen zijn in een discipline om de deelnemers in deze discipline de wedstrijd te laten surfen. Bij minder deelnemers zal deze discipline niet gesurft worden.

2.9     Elke deelnemer kan opkomen in maximaal 1 longboard + 1 shortboard discipline.
(Inschrijven voor bv U18 + Shortboard open kan niet, wel voor bv Girls Shortboard + Girls Longboard)

3      Battle of the surfclubs

3.1      Een surfclub kan enkel punten verdienen door surf(st)ers die lid zijn van hun surfclub en voor het Protest BKsurf 2022 ingeschreven zijn onder hun clubnaam.

3.2      Punten worden toegekend volgens de puntenlijst in het ISA Rulebook (zie bijlage 1).

3.3      Per club kunnen maximaal het volgende aantal beste resultaten van surfers punten verdienen voor hun club: shortboard open Men: 2 | Shortboard open Women: 2 | U14 Shortboard: 2 | U18 Shortboard: 2 | Longboard open Men: 2 | Longboard open Women: 1

Bijvoorbeeld surfclub X heeft op het BKsurf 8 shortboard, 3 girls, 5 U14 grommets, 4 U18 Youth, 3 longboard open Women en 2 longboard open Men surf(st)ers. Dan krijgt club X de som van de punten verdiend door hun beste 2 shortboard surfers + beste 2 women + beste 2 u14 grommets + beste 2 u18 youth + beste 2 longboard men + beste longboard women).

3.4      Eén surf(st)er kan in maximaal 2 disciplines punten verzamelen voor zijn/haar surfclub.

4      Definities

4.1     Een heat is de tijdspanne waarin maximaal vier golfsurfers het gedurende 15 tot 30 minuten tegen elkaar opnemen. De eerste twee deelnemers gaan door naar de volgende ronde (aanpassingen zijn mogelijk door de wedstrijdleider en hoofdjury).

4.2     Een ronde is een groepering van heats, vb: de eerste ronde, kwartfinale, …

4.3     Een heatdraw is de groepering van rondes; van de eerste ronde t.e.m. de finale.

4.4     Seeding: op basis van de resultaten van het vorige jaar krijgen de deelnemers een vastgelegde plaats in de wedstrijdtabellen. Doel van seeding is ervoor te zorgen dat finalisten van de vorige editie niet in de eerste ronde tegen elkaar kunnen uitkomen.

4.5     De deelnemersmeeting is het tijdstip waarop het verloop van de wedstrijd wordt medegedeeld.

4.6      Een surfclub is een vereniging aangesloten bij Wind en Watersport Vlaanderen of bij de Ligue Francophone du Yachting Belge.

5      Voorwaarden voor deelname

5.1      De Belgische nationaliteit bezitten.

5.2      Lid zijn van een bij WWSV of FFYB aangesloten sportclub. (Bij het verplicht online inschrijven moet het licentienummer doorgegeven worden. Het licentienummer staat op je lidkaart, of kan je opvragen bij je surfclub)b)

5.3      Akkoord gaan met dit wedstrijdreglement dat te downloaden is op www.bksurf.be

5.4      Online inschrijven via www.bksurf.be en het inschrijvingsgeld betaald hebben.

5.4.1     De online inschrijvingen starten op 1 september 2023.

5.4.2     De online inschrijvingen worden afgesloten: voor de U14 (= de wedstrijd in Blankenberge) op donderdag 28 sep om 12 u ’s middags. Voor de overige disciplines die in Berria plaatsvinden, op maandag 16 oktober om 12 u ’s middags.

5.4.3     Inschrijven na de vermelde deadlines is NIET MOGELIJK om organisatorische redenen en de wisselwerking met de FCS.

5.4.4     Het inschrijvingsgeld voor de U14 in Blankenberge bedraagt 35 euro per persoon.

5.4.5     Het inschrijvingsgeld voor U16 Shortboard en U18 Shortboard bedraagt 70 eur persoon. Voor de Open Shortboard en de Open Longboard bedraagt het inschrijvingsgeld 100 eur per persoon en per discipline, uitgezonderd voor deelnemers die geen 19 jaar zijn op 31 dec 2023, zij betalen slechts 70 eur per persoon per discipline.

5.4.6     Vanaf het moment dat de inschrijvingen worden afgesloten, zal bij annulering van de gehele of gedeeltelijke inschrijving geen inschrijvingsgeld terugbetaald worden.

5.4.7     Deelnemers met een 2022 BKsurf ranking zullen volgens deze onderlinge volgorde voor de betreffende discipline in de heats geplaatst worden (=seeding).

5.4.8     De nieuwe deelnemers en deelnemers zonder seeding worden geloot in de wedstrijdtabellen.

5.4.9     De inschrijving is pas bevestigd na het online betalen van het inschrijvingsgeld voor elke discipline waar je wil aan meedoen, en indien van toepassing, het voldoen van alle nog openstaande betalingen bij BKsurf, BSF of WWSV van wedstrijden, kampioenschappen, trainingsweken of andere activiteiten.

5.4.10     Elke inschrijving is op naam, en kan niet onderling doorgegeven worden aan een andere persoon.

5.5     Voorwaarden deelname Battle of the Surfclubs:

5.5.1     Om een surfclub te vertegenwoordigen bij ‘BATTLE OF THE SURFCLUBS’ moeten de deelnemers reeds lid zijn van die surfclub bij inschrijving voor BKsurf.

5.5.2     Bij inschrijving moet de deelnemer zijn surfclub vermelden, deze club kan niet meer gewijzigd worden.

5.5.3     Elke deelnemer kan maar voor één surfclub uitkomen, maar voor die surfclub wel in 2 verschillende disciplines punten scoren.

6      Media en persoonsgegevens

6.1     Door en met de inschrijving verlenen de deelnemers hun uitdrukkelijke toestemming aan de organisatoren voor het verzamelen en maken, gebruiken en vertonen op alle tijdstippen en op hun eigen beslissing van alle verkregen persoonsgegevens, stilstaande en bewegende beelden van de deelnemers – afzonderlijk of in groep -genomen gedurende de BKsurf wedstrijdperiode. Deze gegevens en afbeeldingen kunnen voor niet-commerciële doeleinden gedeeld worden met derden. (Bijvoorbeeld persberichten, publicaties op externe en sociale media).

7      Risicoaanvaarding

7.1       Deelnemen aan de wedstrijden beschreven in dit wedstrijdreglement “Belgische kampioenschap golfsurfen 2023” is op eigen risico. Door en met de inschrijving aanvaarden de deelnemers uitdrukkelijk dit risico.

7.2     Zowel BSF, WWSV, ISAsurf, FCS, als de organiserende club en al hun verantwoordelijken, vrijwilligers, aangestelde of hun sponsors kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade, verlies of ongeval, op het water of op het land, aan of van de deelnemers en hun materiaal.

8      Verzekering

8.1     Alle deelnemers zijn lid van een club aangesloten bij Wind en Watersport Vlaanderen vzw of de LFYB asbl, en in die hoedanigheid verzekerd voor lichamelijke ongevallen en hun burgerlijke aansprakelijkheid (zie site WWSV)

8.2       De organisator bewaart de persoonsgegevens en beelden en verbindt zich ertoe deze niet aan derden die niet betrokken zijn bij BKsurf te geven.

9      Doping

9.1      De reglementen van de Vlaamse Gemeenschap zijn van toepassing: alle info op www.dopinglijn.be

10  Timing en wedstrijdcommunicatie

10.1     Protest BKsurf 2023 U14 Blankenberge:

10.1.1     De eerst mogelijke wedstrijddag is zaterdag 30 september 2023.

10.1.2     De laatst mogelijke wedstrijddag is zondag 15 oktober 2023.

10.1.3     De GO of NO GO voor het komende weekend zal steeds gegeven worden ten laatste op donderdag 20u via www.BKsurf.be. Hiervan kan worden afgeweken mocht op dit tijdstip nog onzekerheid zijn in de voorspellingen.

10.1.4     Online inschrijven kan tot donderdag 28 sep om 12 u ’s middags. In de loop van de wachtperiode kan niet meer worden ingeschreven.

10.1.5     De heatindeling zal ten laatste om 18u de dag voor de wedstrijd bekend gemaakt worden via www.BKsurf.be

10.1.6     De deelnemers meeting wordt net voor de eerste heat gegeven. Het tijdstip zal worden aangekondigd op www.bksurf.be

10.1.7     De tijdsduur van de heats wordt bepaald door de wedstrijdleiding op de deelnemers meeting.

10.1.8     Alle mededelingen aan de deelnemers zullen te vinden zijn op www.BKsurf.be of op het wedstrijdbord (tijdens de wedstrijduren).

10.1.9     Daaropvolgende afspraken met de deelnemers (“call’s”) zullen tijdens de wedstrijddag op het wedstrijdbord of het informatiescherm aan de jurytent verschijnen. Alle aanpassingen aan wedstrijdreglementen, timing en locaties zal geschreven aangeduid worden op het wedstrijdbord en/of te vinden zijn op www.BKsurf.be .

10.2     Protest BKsurf 2023 U16, U18 en OPEN te Berria

10.2.1     De eerst mogelijke wedstrijddag is zondag 29 oktober 2023.

10.2.2     De laatst mogelijke wedstrijddag is vrijdag 3 november 2023.

10.2.3     Aanmelding van de deelnemers is verplicht en kunnen op zaterdag 28 oktober 2023 van 16 tot 18u en op zondag 1 november van 9 tot 10u. De deelnemersmeeting vindt plaats op zondag 1 november om 10u30.

10.2.4     De GO of NO GO zal steeds gegeven worden ten laatste 20u de avond voor de wedstrijddag via www.BKsurf.be

10.2.5     De heatindeling zal ten laatste om 18u de dag voor de wedstrijd bekend gemaakt worden via www.BKsurf.be

10.2.6     De tijdsduur van de heats en het tijdschema van de verschillende disciplines wordt bepaald door de wedstrijdleiding op de deelnemers meeting.

10.2.7     Alle mededelingen aan de deelnemers zullen te vinden zijn op www.BKsurf.be, en tijdens de wedstrijduren op het wedstrijdbord in de organiserende club

10.2.8     Daaropvolgende afspraken met de deelnemers (“call’s”) zullen tijdens de wedstrijddag op het wedstrijdbord en/of het informatiescherm aan de jurytent verschijnen.

10.2.9     Alle aanpassingen aan wedstrijdreglementen, timing en locaties zal geschreven aangeduid worden op het wedstrijdbord en/of te vinden zijn op www.BKsurf.be.

11  Wedstrijdformat

11.1     Het wedstrijdformaat wordt naargelang het aantal deelnemers en omstandigheden vastgelegd door de wedstrijdleider en hoofdjury.

11.2     Er zal zo veel mogelijk gestreefd worden naar het werken met een ronde voor de verliezers uit ronde 1. Zij krijgen een herkansing in ronde 2. In geval van een te hoog aantal deelnemers of te beperkte beschikbare tijdspanne wordt overgegaan naar een rechtstreekse eliminatie.

11.3     Deelnemers met een Wildcard in de finale krijgen seeding plaats na de surf(st)ers uit de kwalificaties, afhankelijk van hun QS, Longboard, Pro Junior of ISA World Junior ranking.

12  Titels

12.1     Zo de omstandigheden het volledige wedstrijdverloop toelaten zal het BK Surf 2023 leiden tot de uitreiking van volgende titels van Belgisch Kampioen: Shortboard Men, Shortboard Women, Shortboard U14, Shortboard U16, Shortboard U18, Longboard Men en Longboard Women.

12.2     Zo de omstandigheden het toelaten kan een superfinale plaatsvinden tussen de Belgische Kampioenen SB U16, SB U18 en SB Men leidend tot de titel van “Best of the Best”. Deze superfinale kan georganiseerd worden als laatste heat in Berria.

13  Jurering

13.1   Het ISA rulebook is van toepassing: ISA Rulebook
Bij voorkeur wil de wedstrijdorganisatie tijdens de wedstrijden in Berria het 3 & 4 Surfer Heat Priority toepassen. Meer info hierover in het ISA Rulebook.

13.2   De juryleden houden rekening met volgende officiële ISA richtlijn bij het scoren van golven bij de BK titels Shortboard Men, Shortboard Women, U14 Grommets, U16 Juniors en U18 Juniors::

Surfers must perform to the ISA judging key elements to maximize their scoring potential. Judges analyze the following major elements when scoring a ride:

– Commitment and degree of difficulty

– Innovative and progressive maneuvers

– Combination of major maneuvers

– Variety of maneuvers

– Speed, power and flow”

13.3   De juryleden houden rekening met volgende officiële ISA richtlijn bij het scoren van golven bij de BK titel Longboard open Men en Longboard open Women

“The Surfer must perform controlled maneuvers in the critical section of the wave utilizing the entire board and wave using traditional longboard surfing. The Surfer who performs this to the highest degree of difficulty with the most style, flow and grace will receive the highest score for a Ride. Further to that above, the following are key elements for Judges to consider:

• Nose riding and rail surfing

• Critical section of wave

• Variety• Speed and power

• Commitment

• Control

• Foot work”

13.4   Bijkomende aandachtspunten: “It’s important to note that the emphasis of certain elements is contingent upon the location and the conditions on the day, as well as changes of conditions during the day. The following scale may be used to describe a Ride that is scored:

0-1.9 = Poor / 2.0-3.9 = Fair / 4.0-5.9 = Average / 6.0-7.9 = Good / 8.0-10.0 = Excellent

14  Wedstrijdzone

14.1     De wedstrijdzone(s) zal (zullen) duidelijk aangeduid worden door middel van beachflags aan de waterlijn. De grens van de wedstrijdzone is de denkbeeldige lijn loodrecht vanaf het strand richting zee vanaf deze beachflags. Indien er met meerdere wedstrijdzones wordt gewerkt zullen deze afgebakend worden met een andere kleur beachflags

14.2     Tijdens de wedstrijd is een wedstrijdzone enkel toegankelijk voor deelnemers in een bepaalde heat.

14.3    Na het beëindigen van de heat, zal de deelnemer de wedstrijdzone verlaten.

14.4     Deelnemers die zich in de wedstrijdzone bevinden wanneer hun heat niet aan de beurt is zullen 1 maal worden gewaarschuwd. Bij een tweede inbreuk worden ze gediskwalificeerd voor de gehele wedstrijd.

15  Prijzen

15.1     Eventsponsors kunnen zorgen voor natura-prijzen en een goodie-pakket.
15.2     De winnende club van de “Battle of the surfclubs” neemt de wisselbeker mee naar huis.
15.2.1     Een surfclub die 3 achtereenvolgende BKsurf edities de “Battle of the surfclubs” kan winnen, wint definitief de wisselbeker.