WEDSTRIJDREGLEMENT
BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN GOLFSURFEN 2019

#BKSURF – VERSIE 1

Download hier de pdf versie

1      Plaats, data en organiserende autoriteit

1.1      De wedstrijd wordt georganiseerd door Surfclub Windekind met technische ondersteuning van de Belgische Surf Federatie, de werkgroep golfsurfen van Wind en Watersport Vlaanderen vzw

1.2      De wachtperiode is van zondag 27 oktober tot en met vrijdag 1 november.

1.2.1     De wedstrijd vindt plaats op en voor de “Plage centrale” te Vieux-Boucau (Landes, Frankrijk). Adres wedstrijdspot: Avenue de la Plage, Vieux-Boucau-les-Bains, Frankrijk.

1.3      De verplichte aanmelding en eventueel inschrijving  is op zaterdag 26 oktober tussen 12 en 14u in de bar Mojito.

1.4      De openingsceremonie en eerste deelnemersmeeting met de definitieve bekendmaking van de heatdraws is op zaterdag 26 oktober vanaf 18u in de bar Mojito.

1.4.1     Adres van de inschrijvingen en de eerste #BKsurf deelnemersmeeting: Bar Mojito: Avenue de la Plage, Vieux-Boucau-les-Bains, Frankrijk.

2      Disciplines en Belgische titels

2.1      BELGISCH KAMPIOEN Shortboard Men: alle boards; heren elke leeftijd.

2.2      BELGISCH KAMPIOEN Shortboard Girls: alle boards; dames elke leeftijd.

2.3      BELGISCH KAMPIOEN U14 Grommets: alle boards; meisjes en jongens die 14 jaar zijn of jonger (= geen 15 jaar zijn op 31 december 2019)

2.4      BELGISCH KAMPIOEN U18 Youth: alle boards; meisjes en jongens ouder dan 14 (= 15 jaar zijn op 31 december 2019) maar jonger of gelijk aan 18 jaar (= geen 19 jaar zijn op 31 december 2019)

2.5      BELGISCH KAMPIOEN Longboard open: boards 9 voet of groter gemeten over dek; dames en heren elke leeftijd.

2.6      BELGISCH KAMPIOEN Shortboard Masters: alle boards; dames en heren 35 jaar en ouder (= minimaal 35 jaar zijn op 31 december 2019)

2.7      Er moeten minimaal 6 inschrijvingen zijn in een discipline om de deelnemers in deze discipline de wedstrijd te laten surfen. Bij minder deelnemers zal deze discipline niet gesurft worden. Een uitzondering hierop is de Shortboard Girls discipline.

2.8      Elke deelnemer kan opkomen in maximaal 2 disciplines.

3      battle of the surfclubs

3.1      Een surfclub kan enkel punten verdienen door surf(st)ers ingeschreven onder hun clubnaam.

3.2      Punten worden toegekend volgens de puntenlijst in het ISA Rulebook 2019 (zie bijlage 1).

3.3      Per club kunnen maximaal het volgende aantal beste resultaten van surfers punten verdienen voor hun club: shortboard Men: 3 | Girls: top 2 | U14 Grommets: 2 | U18 Youth: 2 | Longboard open: 2 | Masters Shortboard: 1.

Bijvoorbeeld surfclub X heeft op het BKsurf 8 shortboard, 3 girls, 5 U14 grommets, 4 U18 Youth, 3 longboarders en 1 master shortboard surf(st)ers. Dan krijgt club X de som van de punten verdiend door hun beste 3 shortboard surfers + beste 2 girls + beste 2 u14 grommets + beste 2 u18 youth + beste 2 longboarders + 1 master shortboard).

3.4      Eén surf(st)er kan in maximaal 2 disciplines punten verzamelen voor zijn/haar surfclub.

4      Definities

4.1      Een heat is de tijdspanne waarin maximaal vier golfsurfers het gedurende 15 tot 30 minuten tegen elkaar opnemen. De eerste twee deelnemers gaan door naar de volgende ronde (aanpassingen zijn mogelijk door de wedstrijdleider en hoofdjury).

4.2      Een ronde is een groepering van heats, vb: de eerste ronde, kwartfinale, …

4.3      Een heatdraw is de groepering van rondes; van de eerste ronde t.e.m. de finale.

4.4      Seeding: op basis van de resultaten van het vorige jaar krijgen de deelnemers een vastgelegde plaats in de wedstrijdtabellen. Doel van seeding is ervoor te zorgen dat finalisten van de vorige editie niet in de eerste ronde tegen elkaar kunnen uitkomen.

4.5      De deelnemersmeeting is het tijdstip waarop het verloop van de wedstrijd wordt medegedeeld.

4.6      Een surfclub is een bij Wind en Watersport Vlaanderen aangesloten vereniging.

5      Voorwaarden voor deelname

5.1      De Belgische nationaliteit bezitten.

5.2      Lid zijn van een bij WWSV aangesloten sportclub of voor €10 een tijdelijke aansluiting aangaan inclusief BA en LO verzekering. (bij online inschrijven moet je de code “WWSVMEMBER” doorgeven om geen extra €10 tijdelijke aansluiting te betalen)

5.3      Akkoord zijn met dit wedstrijdreglement dat te downloaden is op www.bksurf.be

5.4      Ingeschreven zijn en betaald hebben ten laatste op zaterdag 26 oktober tussen 12u en 14u tijdens de aanmeldingen in Bar Mojito: Avenue de la Plage, Vieux-Boucau-les-Bains, Frankrijk.

5.4.1     De basisinschrijving bedraagt 45 euro. Wanneer er aan twee disciplines wordt deelgenomen wordt een supplement van 20 euro voor de bijkomende discipline betaald. Indien geen lid kan er tijdelijk aangesloten en verzekerd worden voor €10 (zie 4.2).

5.5      De start van de openbare online inschrijvingen zal ten laatste 10 dagen voor de start gecommuniceerd worden en lopen tot en met vrijdag 25 oktober 24u via www.bksurf.be of tot het maximaal aantal deelnemers van de betreffende discipline is bereikt

5.5.1     Het maximaal aantal deelnemers per discipline is als volgt bepaald door de wedstrijdleiding om een volledig verloop van de wedstrijd in normale omstandigheden te garanderen. Bij het behalen van deze maxima kan er niet meer voor de betreffende discipline ingeschreven worden*:

  • Open shortboard: 40 deelnemers (30 heats)
  • Open longboard: 32 deelnemers (24 heats)
  • U14 Grommets: 24 deelnemers (21 heats)
  • U18: Youth: 24 deelnemers (21 heats)
  • Open Girls: 16 deelneemsters (12 heats). *Enkel bij Open Girls kunnen meer deelnemers toegevoegd worden indien volzet.
  • Masters Shortboard:16 deelnemers (12 heats)

5.5.2     Deelnemers met een seeding in één van bovenstaande discipline(s) zullen 10 dagen vroeger online kunnen inschrijven via een persoonlijk link voor die respectievelijke discipline(s) (maximum 2 disciplines, zie 2.8).

5.5.3     De seeding gebeurt op basis van de BK 2018 rangschikking. (via https://bsflive.be/bksurf-de-kampioenen-2018/ ) op basis van zijn ranking dat jaar in de respectievelijke discipline.

5.5.4     Bij inschrijven ter plaatse (dus niet online) verliest de deelnemer zijn seeding plaats.

5.5.5     De nieuwe deelnemers en deelnemers zonder seeding kunnen enkel inschrijven na de 10 dagen voorinschrijvingen en indien er nog vrije plaatsen zijn voor de betreffende discipline. Deze deelnemers worden geloot in de wedstrijdtabellen. Het tijdstip van deze loting zal tijdens de inschrijvingen meegedeeld worden.

5.5.6     Indien het maximum aantal deelnemers is bereikt zal elke surfer zich kunnen opgeven voor de reservelijsten op www.bksurf.be. Eventuele vrijgekomen plaatsen voor BKsurf zullen toegekend worden aan surfers op de reservelijsten volgens moment van inschrijving op deze reservelijsten. Deze surfers zullen persoonlijk worden gecontacteerd door de BKsurf organisatie.

5.5.7     De inschrijving is pas bevestigd na het online betalen van het inschrijvingsgeld, en indien van toepassing, het voldoen van alle nog openstaande betalingen bij BKsurf, BSF of WWSV van wedstrijden, kampioenschappen, trainingsweken of andere activiteiten.

5.5.8     Na 15 oktober 2019 zal bij annulering van de gehele of gedeeltelijke inschrijving geen inschrijvingsgeld terugbetaald worden

5.6      Om een surfclub te vertegenwoordigen bij ‘BATTLE OF THE SURFCLUBS’ moeten de deelnemers reeds lid zijn van die surfclub bij inschrijving voor BKsurf (geen tijdelijke aansluiting zoals in 5.2).

5.6.1     Bij inschrijving moet de deelnemer zijn surfclub finaal bevestigen, deze club kan niet meer gewijzigd worden.

5.6.2     Elke deelnemer kan maar voor één surfclub uitkomen, maar voor die surfclub wel in 2 verschillende disciplines punten scoren.

6      Media en persoonsgegevens

6.1      Door en met de inschrijving verlenen de deelnemers hun uitdrukkelijke toestemming aan de organisatoren voor het verzamelen en maken, gebruiken en vertonen op alle tijdstippen en op hun eigen beslissing van alle verkregen persoonsgegevens, stilstaande en bewegende beelden van de deelnemers  – afzonderlijk of in groep -genomen gedurende de BKsurf wedstrijdperiode. Deze gegevens en afbeeldingen kunnen voor niet-commerciële doeleinden gedeeld worden met derden. (bijvoorbeeld persberichten, publicaties op externe en sociale media).

7      Risicoaanvaarding

7.1      Deelnemen aan de wedstrijden beschreven in dit wedstrijdreglement “Belgische kampioenschap golfsurfen 2019” is op eigen risico. Door en met de inschrijving aanvaarden de deelnemers uitdrukkelijk dit risico.

7.2      Zowel BSF, WWSV, ISAsurf als de organiserende club en al hun verantwoordelijken, vrijwilligers, aangestelden of hun sponsors kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade, verlies of ongeval, op het water of op het land, aan of van de deelnemers en hun materiaal.

8      Verzekering

8.1      Alle deelnemers zijn lid van een club aangesloten bij Wind en Watersport Vlaanderen vzw of gaan een tijdelijke verzekering aan bij de organisator (zie voorwaarden voor deelname)

8.2      De organisator bewaart de persoonsgegevens en beelden en verbindt zich ertoe deze niet aan derden die niet betrokken zijn bij BKsurf te geven.

9      Doping

9.1      De reglementen van de Vlaamse Gemeenschap zijn van toepassing: alle info op www.dopinglijn.be

10  Timing en wedstrijdcommunicatie

10.1    De eerst mogelijke wedstrijddag is zondag 26 oktober.

10.2    Bij voorkeur eindigt de wedstrijd ten laatste op donderdag 31 oktober

10.3    De laatst mogelijke wedstrijddag is vrijdag 1 november, de reserve wedstrijddag .

10.4    De skippersmeeting wordt dagelijks gehouden. Het tijdstip wordt steeds op de voorgaande meeting aangekondigd in functie van de condities.

10.5    De eerste skippersmeeting vindt plaats om 18u op zaterdag 26 oktober in bar Mojito.

10.6    De tijdsduur van de heats en het tijdschema van de verschillende disciplines wordt bepaald door de wedstrijdleiding.

10.7    Alle mededelingen aan de deelnemers zullen te vinden zijn op www.BKsurf.be, en tijdens de wedstrijduren op het wedstrijdbord en het informatiescherm aan de jurytent.

10.7.1   Elke avond zal uiterlijk om 20u de planning (“next call”) op te vinden zijn op www.BKsurf.be voor de voormiddag (tot 12u) van de volgende wedstrijddag.

10.7.2   Daarop volgende afspraken met de deelnemers (“call’s”) zullen tijdens de wedstrijddag op het wedstrijdbord en het informatiescherm aan de jurytent verschijnen.

10.7.3   Alle aanpassingen aan wedstrijdreglementen, timing en locaties zal geschreven aangeduid worden op het wedstrijdbord en te vinden zijn op www.BKsurf.be .

10.8  Vooropgestelde weekplanning:

10.8.1   Zaterdag 25 oktober: 12-14u: aanmelden @ Bar Mojito, 18u: opening BKsurf en voorstelling heats @ Bar Mojito (= 1ste deelnemersmeeting).

10.8.2   Zondag 26 tot en met donderdag 31 oktober: Sunrise: 1ste mogelijke call aan het wedstrijdbord Bar Mojito.

10.8.3   Vrijdag 1 november: reserve competitiedag

11  Wedstrijdformaat

11.1    Het Wedstrijdformaat wordt naargelang het aantal deelnemers en omstandigheden vastgelegd door de wedstrijdleider en hoofdjury.

11.2    Er zal zo veel mogelijk gestreefd worden naar het werken met een ronde voor de verliezers uit ronde 1. Zij krijgen een herkansing in ronde 2. In geval van een te hoog aantal deelnemers of te beperkte tijdspanne wordt overgegaan naar een rechtstreekse eliminatie.

12  Eindklassement

12.1    Het Belgisch Kampioenschap bestaat uit één wedstrijd. Deze wedstrijd bepaalt de ranking van het Belgisch Kampioenschap 2019.

12.2    Zodra de kwartfinales vervolledigd zijn is een BK titel geldig.

12.3    Indien de wedstrijd niet kan worden afgewerkt wordt vanaf de kwartfinales een gedeelde plaats toegewezen.

13  Jurering

13.1    Het ISA 2019 rulebook is van toepassing:
Bij voorkeur wil de #BKsurf wedstrijdorganisatie vanaf de kwartfinales het 3 & 4 Surfer Heat Priority toepassen. Meer info hierover in het ISA Rulebook.

13.2    De juryleden houden rekening met volgende officiële ISA richtlijn bij het scoren van golven bij de BK titels Shortboard Men, Shortboard Girls, U14 Grommets, U18 Youth en Shortboard Masters:

“Surfers must perform to the ISA judging key elements to maximize their scoring potential. Judges analyze the following major elements when scoring a ride
– Commitment and degree of difficulty
– Innovative and progressive maneuvers
– Combination of major maneuvers
– Variety of maneuvers
– Speed, power and flow”

13.3    De juryleden houden rekening met volgende officiële ISA richtlijnen bij het scoren van golven bij de BK titel Longboard open:

“The Surfer must perform controlled maneuvers in the critical section of the wave utilizing the entire board and wave using traditional longboard surfing. The Surfer who performs this to the highest degree of difficulty with the most style, flow and grace will receive the highest score for a Ride”.
Further to that above, the following are key elements for Judges to consider:
• Nose riding and rail surfing
• Critical section of wave
• Variety
• Speed and power
• Commitment
• Control
• Foot work

13.4    Bijkomende aandachtspunten: “It’s important to note that the emphasis of certain elements is contingent upon the location and the conditions on the day, as well as changes of conditions during the day. The Following scale may be used to describe a Ride that is scored: 0-1.9 = Poor 2.0-3.9 = Fair 4.0-5.9 = Average 6.0-7.9 = Good 8.0-10.0 = Excellent”

14  Wedstrijdzone

14.1    De wedstrijdzone(s) zal (zullen) duidelijk aangeduid worden door middel van beachflags aan de waterlijn. De grens van de wedstrijdzone is de denkbeeldige lijn loodrecht vanaf het strand richting zee vanaf deze beachflags. Indien er met meerdere wedstrijdzones wordt gewerkt zullen deze afgebakend worden met een andere kleur beachflags

14.2    Tijdens de wedstrijd is een wedstrijdzone enkel toegankelijk voor deelnemers in een bepaalde heat.

14.3    Na het beëindigen van de heat, zal de deelnemer de wedstrijdzone verlaten.

14.4    Deelnemers die zich in de wedstrijdzone bevinden wanneer hun heat niet aan de beurt is zullen 1 maal worden gewaarschuwd. Bij een tweede inbreuk worden ze gediskwalificeerd voor de gehele wedstrijd.

15  Prijzen

15.1    Prijzengeld.

Plaats Shortboard men Girls U18 Youth Longboard Shortboard Masters
1 200 200 100 150 100
2 100 100 50 75 50
3 50 50 25 50 25

15.2    Voor de top 3 U14 grommets zullen er naturaprijzen worden voorzien

15.3    Eventsponsors kunnen zorgen voor additionele prijzen of een goodie-pakket bij de inschrijving.

15.3.1   Elke individuele deelnemer zal bij inschrijving een Protest event T-shirt ontvangen.

15.4    De winnende club van de “Battle of the surfclubs” neemt de wisselbeker mee naar huis.

15.4.1   Een surfclub die 2 achtereenvolgende BKsurf edities de “Battle of the surfclubs” kan winnen wint definitief de wisselbeker

BIJLAGE 1: te verdienen battle of the surfclubs team points per surfer per categorie.