Wedstrijdreglement Belgische kampioenschappen golfsurfen 2020

#BKsurf – versie 1
Download pdf versie

1      Plaats, data en organiserende autoriteit

1.1      De wedstrijd wordt georganiseerd door de surfclubs in onderstaande overzichten, met technische ondersteuning van de Belgische Surf Federatie, de werkgroep golfsurfen van Wind en Watersport Vlaanderen vzw

1.2      Protest BKsurf 2020 kwalificatie wedstrijden:
Organiserende club Discipline(s)
Surfclub Westende U14 Shortboard
Surfclub “Outside” Oostende U18 Shortboard
Twins Club Bredene Girls Longboard open

Boys Longboard open

O’Neill Beachclub Blankenberge Boys Shortboard open
Surfers Paradise Knokke-Heist Girls Shortboard open

Masters Shortboard

1.2.1     De wachtperiode van de kwalificatie wedstrijden zijn de weekends vanaf zaterdag 19 september 2020 tot en met zondag 1 november 2020

1.2.2     Er kunnen meerdere kwalificatie wedstrijden op hetzelfde moment doorgaan.

1.2.3     Er wordt gestreefd om elke afzonderlijke kwalificatie wedstrijd af te werken op 1 dag

1.3      Protest BKsurf 2020 finales
Organiserende club Discipline(s)
Ostend Sailing U14 Shortboard top 4 kwalificatie wedstrijd
U18 Shortboard top 4 kwalificatie wedstrijd
Girls Longboard open top 4 kwalificatie wedstrijd
Boys Longboard open top 4 kwalificatie wedstrijd
Boys Shortboard open top 4 kwalificatie wedstrijd
Girls Shortboard open top 4 kwalificatie wedstrijd
Masters Shortboard top 4 kwalificatie wedstrijd

1.3.1     De wachtperiode van de finale wedstrijden zijn 2 tot en met 8 november, 11 november en 14 en 15 november 2020

1.3.2     Er wordt gestreefd om de finales af te werken op 1 dag

1.4      De timing van start van de wedstrijd, de aanmelding ter plaatse zal gegeven worden niet later dan 24u voor de start van de wedstrijd via www.bksurf.be (zie verder punt 10)

2      Disciplines en Belgische titels

2.1      BELGISCH KAMPIOEN Boys Shortboard open: alle boards; heren elke leeftijd.

2.2      BELGISCH KAMPIOEN Girls Shortboard open: alle boards; dames elke leeftijd.

2.3      BELGISCH KAMPIOEN U14 Shortboard: alle boards; meisjes en jongens die 14 jaar zijn of jonger (= geen 15 jaar zijn op 31 december 2020)

2.4      BELGISCH KAMPIOEN U18 Shortboard: alle boards; meisjes en jongens ouder dan 14 (= 15 jaar zijn op 31 december 2020) maar jonger of gelijk aan 18 jaar (= geen 19 jaar zijn op 31 december 2020)

2.5      BELGISCH KAMPIOEN Shortboard Masters: alle boards; dames en heren 35 jaar en ouder (= minimaal 35 jaar zijn op 31 december 2020)

2.6      BELGISCH KAMPIOEN Boys Longboard open: boards 9 voet of groter gemeten over dek; heren elke leeftijd.

2.7      BELGISCH KAMPIOEN Girls Longboard open: boards 9 voet of groter gemeten over dek; dames elke leeftijd.

2.8      Er moeten minimaal 6 inschrijvingen zijn in een discipline om de deelnemers in deze discipline de wedstrijd te laten surfen. Bij minder deelnemers zal deze discipline niet gesurft worden.

2.9      Elke deelnemer kan opkomen in maximaal 1 longboard + 1 shortboard discipline.
(inschrijven voor bv U18 + Shortboard open kan niet, wel voor bv Girls Shortboard + Girls Longboard)

3      battle of the surfclubs

3.1      Een surfclub kan enkel punten verdienen door surf(st)ers die lid zijn van hun surfclub en voor het Protest BKsurf 2020 ingeschreven zijn onder hun clubnaam.

3.2      Punten worden toegekend volgens de puntenlijst in het ISA Rulebook 2020 (zie bijlage 1).

3.3      Per club kunnen maximaal het volgende aantal beste resultaten van surfers punten verdienen voor hun club: Boys shortboard Men: 2 | Girls Shortboard: 2 | U14 Shortboard: 2 | U18 Shortboard: 2 | Boys Longboard open: 2 | Girls Longboard open: 1 | Masters Shortboard: 1.

Bijvoorbeeld surfclub X heeft op het BKsurf 8 shortboard, 3 girls, 5 U14 grommets, 4 U18 Youth, 3 Girls longboard en 2 boys longboard en 1 master shortboard surf(st)ers. Dan krijgt club X de som van de punten verdiend door hun beste 2 shortboard surfers + beste 2 girls + beste 2 u14 grommets + beste 2 u18 youth + beste 2 boys longboarders + beste Girl longboard + beste master shortboard).

3.4      Eén surf(st)er kan in maximaal 2 disciplines punten verzamelen voor zijn/haar surfclub.

4      Definities

4.1      Een kwalificatie wedstrijd heeft als doel de top 4 per discipline te bepalen die zich selecteren voor het finale event, en de ranking BKsurf 2020 vanaf plaats 5 voor elke discipline.

4.2      De finale wedstrijd heeft als doel het verdelen van de BKsurf titels: enkel het resultaat in die ene finale heat van elke discipline bepaald de top 4 van die BKsurf ranking.

4.3      Een heat is de tijdspanne waarin maximaal vier golfsurfers het gedurende 15 tot 30 minuten tegen elkaar opnemen. De eerste twee deelnemers gaan door naar de volgende ronde (aanpassingen zijn mogelijk door de wedstrijdleider en hoofdjury).

4.4      Een ronde is een groepering van heats, vb: de eerste ronde, kwartfinale, …

4.5      Een heatdraw is de groepering van rondes; van de eerste ronde t.e.m. de finale.

4.6      Seeding: op basis van de resultaten van het vorige jaar krijgen de deelnemers een vastgelegde plaats in de wedstrijdtabellen. Doel van seeding is ervoor te zorgen dat finalisten van de vorige editie niet in de eerste ronde tegen elkaar kunnen uitkomen.

4.7      De deelnemersmeeting is het tijdstip waarop het verloop van de wedstrijd wordt medegedeeld.

4.8      Een surfclub is een bij Wind en Watersport Vlaanderen aangesloten vereniging.

5      Voorwaarden voor deelname

5.1      De Belgische nationaliteit bezitten.

5.2      Lid zijn van een bij WWSV aangesloten sportclub of voor €10 een tijdelijke aansluiting aangaan inclusief BA en LO verzekering. (bij online inschrijven moet het licentienummer doorgegeven worden om geen extra €10 tijdelijke aansluiting te betalen. Het licentienummer staat op je lidkaart, of kan je opvragen bij je surfclub)

5.3      Akkoord zijn met dit wedstrijdreglement dat te downloaden is op www.bksurf.be

5.4      Online ingeschreven zijn voor elke discipline waar je wil aan deelnemen.

5.4.1     Online inschrijvingen starten op 25 augustus 2020.

5.4.2     De online inschrijvingen worden afgesloten op 12u ’s middags de dag voor de wedstrijd. (dus bv indien GO voor een wedstrijd op zaterdag, deadline inschrijving vrijdag 12u ’s middags.

5.4.3     Inschrijven op de dag van de wedstrijd ter plaatse is NIET MOGELIJK.

5.4.4     De basisinschrijving bedraagt 25 euro per discipline. Indien geen lid kan er tijdelijk aangesloten en verzekerd worden voor €10 (zie 5.2).

5.4.5     Vanaf het afsluiten van de inschrijvingen (12u dag voor de wedstrijd) zal bij annulering van de gehele of gedeeltelijke inschrijving geen inschrijvingsgeld terugbetaald worden.

Ben je ingeschreven, is er een GO gegeven, maar kan je niet deelnemen aan een bepaald wachtweekend? Dan moet je dit melden aan bsf@wwsv.be ten laatste om 12u de dag voor de wedstrijd om je inschrijvingsgeld terug te ontvangen!

5.4.6     Elke inschrijving is op naam, en kan niet doorgegeven worden aan een andere persoon.

5.4.7     Er is geen extra inschrijvingsgeld voor de geselecteerden voor de BKsurf finales

5.4.8     Deelnemers met een 2019 BKsurf ranking zullen volgens deze onderlinge volgorde voor de betreffende discipline in de heats geplaatst worden (=seeding)

5.4.9     De nieuwe deelnemers en deelnemers zonder seeding worden geloot in de wedstrijdtabellen.

5.4.10   De inschrijving is pas bevestigd na het online betalen van het inschrijvingsgeld voor elke discipline waar je wil aan meedoen, en indien van toepassing, het voldoen van alle nog openstaande betalingen bij BKsurf, BSF of WWSV van wedstrijden, kampioenschappen, trainingsweken of andere activiteiten.

5.5      Om een surfclub te vertegenwoordigen bij ‘BATTLE OF THE SURFCLUBS’ moeten de deelnemers reeds lid zijn van die surfclub bij inschrijving voor BKsurf (geen tijdelijke aansluiting zoals in 5.2).

5.5.1     Bij inschrijving moet de deelnemer zijn surfclub vermelden, deze club kan niet meer gewijzigd worden.

5.5.2     Elke deelnemer kan maar voor één surfclub uitkomen, maar voor die surfclub wel in 2 verschillende disciplines punten scoren.

6      Media en persoonsgegevens

6.1      Door en met de inschrijving verlenen de deelnemers hun uitdrukkelijke toestemming aan de organisatoren voor het verzamelen en maken, gebruiken en vertonen op alle tijdstippen en op hun eigen beslissing van alle verkregen persoonsgegevens, stilstaande en bewegende beelden van de deelnemers  – afzonderlijk of in groep -genomen gedurende de BKsurf wedstrijdperiode. Deze gegevens en afbeeldingen kunnen voor niet-commerciële doeleinden gedeeld worden met derden. (bijvoorbeeld persberichten, publicaties op externe en sociale media).

7      Risicoaanvaarding

7.1      Deelnemen aan de wedstrijden beschreven in dit wedstrijdreglement “Belgische kampioenschap golfsurfen 2020” is op eigen risico. Door en met de inschrijving aanvaarden de deelnemers uitdrukkelijk dit risico.

7.2      Zowel BSF, WWSV, ISAsurf als de organiserende club en al hun verantwoordelijken, vrijwilligers, aangestelde of hun sponsors kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade, verlies of ongeval, op het water of op het land, aan of van de deelnemers en hun materiaal.

8      Verzekering

8.1      Alle deelnemers zijn lid van een club aangesloten bij Wind en Watersport Vlaanderen vzw of gaan een tijdelijke verzekering aan bij de organisator (zie voorwaarden voor deelname)

8.2      De organisator bewaart de persoonsgegevens en beelden en verbindt zich ertoe deze niet aan derden die niet betrokken zijn bij BKsurf te geven.

9      Doping

9.1      De reglementen van de Vlaamse Gemeenschap zijn van toepassing: alle info op www.dopinglijn.be

10  Timing en wedstrijdcommunicatie

10.1   Protest BKsurf 2020 kwalificatie wedstrijden:

10.1.1   BKsurf De eerst mogelijke wedstrijddag is zaterdag 19 september.

10.1.2   De laatst mogelijke wedstrijddag is zondag 1 november.

10.1.3   De GO of NO GO voor het komende weekend zal steeds gegeven worden ten laatste op donderdag 20u via www.BKsurf.be

10.1.4   Online inschrijven kan nog tot 12u ’s middags de dag voor de wedstrijd (zie verder bij PUNT 5: voorwaarden voor inschrijving)

10.1.5   De heatindeling zal ten laatste om 18u de dag voor de wedstrijd bekend gemaakt worden via www.bksurf.be

10.2   De deelnemers meeting wordt net voor de eerste heat gegeven. Het tijdstip zal worden aangekondigd op www.bksurf.be

10.3   De tijdsduur van de heats en het tijdschema van de verschillende disciplines wordt bepaald door de wedstrijdleiding op de deelnemers meeting.

10.4   Alle mededelingen aan de deelnemers zullen te vinden zijn op www.BKsurf.be, en tijdens de wedstrijduren op het wedstrijdbord in de organiserende club

10.4.1   Daarop volgende afspraken met de deelnemers (“call’s”) zullen tijdens de wedstrijddag op het wedstrijdbord en het informatiescherm aan de jurytent verschijnen.

10.4.2   Alle aanpassingen aan wedstrijdreglementen, timing en locaties zal geschreven aangeduid worden op het wedstrijdbord en/of te vinden zijn op www.BKsurf.be .

10.4.3   Protest BKsurf 2020 finales

10.4.4   BKsurf De eerst mogelijke wedstrijddag is maandag 2 november.

10.4.5   De laatst mogelijke wedstrijddag is zondag 15 november.

10.4.6   De GO of NO GO voor de finale zal steeds gegeven worden ten laatste 24u voor de start van de finale via www.BKsurf.be

10.4.7   De finale is enkel voor de top 4 van de kwalificatiewedstrijd per discipline.

10.4.8   De heatindeling zal ten laatste om 18u de dag voor de wedstrijd bekend gemaakt worden via www.bksurf.be

10.5   De deelnemers meeting wordt net voor de eerste heat gegeven. Het tijdstip zal worden aangekondigd op www.bksurf.be

10.6   De tijdsduur van de heats en het tijdschema van de verschillende disciplines wordt bepaald door de wedstrijdleiding op de deelnemers meeting.

10.7   Alle mededelingen aan de deelnemers zullen te vinden zijn op www.BKsurf.be, en tijdens de wedstrijduren op het wedstrijdbord in de organiserende club

10.7.1   Daarop volgende afspraken met de deelnemers (“call’s”) zullen tijdens de wedstrijddag op het wedstrijdbord en het informatiescherm aan de jurytent verschijnen.

10.7.2   Alle aanpassingen aan wedstrijdreglementen, timing en locaties zal geschreven aangeduid worden op het wedstrijdbord en/of te vinden zijn op www.BKsurf.be .

11  Wedstrijdformat

11.1   Het Wedstrijdformaat wordt naargelang het aantal deelnemers en omstandigheden vastgelegd door de wedstrijdleider en hoofdjury.

11.2   Er zal zo veel mogelijk gestreefd worden naar het werken met een ronde voor de verliezers uit ronde 1. Zij krijgen een herkansing in ronde 2. In geval van een te hoog aantal deelnemers of te beperkte tijdspanne wordt overgegaan naar een rechtstreekse eliminatie.

12  BKsurf Klassement

12.1   Het Belgisch Kampioenschap bestaat uit één kwalificatie wedstrijd per discipline en één finale wedstrijd met alle disciplines samen

12.2   De kwalificatie wedstrijden bepalen de ranking BKsurf 2020 vanaf plaats 5 voor elke discipline, en de 4 geselecteerden voor de finale wedstrijd.

12.3   Enkel de top 4 uit elke kwalificatie wedstrijd mag deelnemen aan de finale. Een finalist die zijn deelname annuleert kan niet vervangen worden door de volgende in de kwalificatie ranking. Deze deelnemer die zijn/haar deelname aan de finale annuleert zal in de rangschikking geplaats worden na de deelnemers van de finale heat (dus in de top 4)

12.4   De finale wedstrijd heeft als doel het verdelen van de BKsurf titels: enkel het resultaat in die ene finale heat van elke discipline bepaald de top 4 van die BKsurf ranking 2020.

12.5   Zodra de kwartfinales vervolledigd zijn in de kwalificatie wedstrijden is een BK titel geldig.

12.6   Indien de finale wedstrijd niet kan worden afgewerkt telt de volledige rangschikking van de kwalificatie wedstrijden

12.7   Indien de finale wedstrijd én een deel van de kwalificatie wedstrijd niet kan worden afgewerkt, dan wordt vanaf de kwartfinales een gedeelde plaats toegewezen.

13  Jurering

13.1   Het ISA 2020 rulebook is van toepassing: ISA Rulebook 2020
Bij voorkeur wil de wedstrijdorganisatie tijdens de finales het 3 & 4 Surfer Heat Priority toepassen. Meer info hierover in het ISA Rulebook.

13.2   De juryleden houden rekening met volgende officiële ISA richtlijn bij het scoren van golven bij de BK titels Shortboard Men, Shortboard Girls, U14 Grommets, U18 Youth en Shortboard Masters:

“The surfer must perform radical controlled manoeuvres in the critical sections of a wave with speed, power and flow. Innovative/Progressive surfing as well as the Combination and Variety of Repertoire (of MAJOR manoeuvres) will also be taken into consideration when rewarding points for a surfers performance. The surfer who performs to the criteria above, exhibiting the maximum Degree of Difficulty and Commitment on the waves shall maximize his/her scoring potential.”

13.3   De juryleden houden rekening met volgende officiële ASP richtlijn bij het scoren van golven bij de BK titel Girls Longboard open en Boys Shortboard open

“The longboard surfer must perform controlled traditional maneuvers with the highest degree of difficulty in the most critical sections of the wave to gain the highest score. Judges will reward the performance with reference to style and flow, visual appeal, commitment, variety of maneuvers and use of the entire board, speed and power. Nose riding, trimming and footwork will be important elements in the Judges decision-making.”

13.4   Bijkomende aandachtspunten: “It’s important to note that the emphasis of certain elements is contingent upon the location and the conditions on the day, as well as changes of conditions during the day. “Variety highlights the need to present different types of manoeuvres on the one wave, combination refers to the choice of manoeuvres and the order they are done and also the mix chosen indicate the rider’s skill.”

14  Wedstrijdzone

14.1   De wedstrijdzone(s) zal (zullen) duidelijk aangeduid worden door middel van beachflags aan de waterlijn. De grens van de wedstrijdzone is de denkbeeldige lijn loodrecht vanaf het strand richting zee vanaf deze beachflags. Indien er met meerdere wedstrijdzones wordt gewerkt zullen deze afgebakend worden met een andere kleur beachflags

14.2   Tijdens de wedstrijd is een wedstrijdzone enkel toegankelijk voor deelnemers in een bepaalde heat.

14.3   Na het beëindigen van de heat, zal de deelnemer de wedstrijdzone verlaten.

14.4   Deelnemers die zich in de wedstrijdzone bevinden wanneer hun heat niet aan de beurt is zullen 1 maal worden gewaarschuwd. Bij een tweede inbreuk worden ze gediskwalificeerd voor de gehele wedstrijd.

15  Prijzen

15.1   Prijzengeld.

  Boys Shortboard Girls Shortboard U18 Shortboard Boys Longboard Girls Longboard Shortboard
Masters
1 200 200 100 150 150 100
2 100 100 50 75 75 50
3 50 50 25 50 50 25

15.2   Voor de top 3 U14 grommets zullen er naturaprijzen worden voorzien

15.3   Eventsponsors kunnen zorgen voor additionele prijzen voor de finalisten of een goodie-pakket bij de inschrijving.

15.4   De winnende club van de “Battle of the surfclubs” neemt de wisselbeker mee naar huis.

15.4.1   Een surfclub die 3 achtereenvolgende BKsurf edities de “Battle of the surfclubs” kan winnen wint definitief de wisselbeker